Er komt een nieuw bufferbekken in Sint-Maria-Lierde. Dat komt er aan de Broekebeek die geregeld voor wateroverlast zorgt aan de Steenweg, Langemunte, Struntel en Eeckhoutdries. Als alles goed verloopt zullen de werken nog voor het bouwverlof gerealiseerd zijn.