Zoals afgesproken tussen de coalitiepartners bij het begin van de legislatuur is Katelijne Scheirlinckx (CD&V) voortaan voorzitter van het OCMW Lierde. Ze neemt er de taken over van Lieve Van Der Straeten (Open VLD).

Als schepen van ambtswege krijgt Katelijne Scheirlinckx naast Sociale Zaken ook de bevoegdheden Maatschappelijke Integratie en Huisvesting. Door de wissel zetelen er nu vier mandatarissen van CD&V in het schepencollege tegenover twee mandatarissen van Open VLD.