Er komt mogelijks een snelheidsbeperking van 90 naar 70 km per uur in een deel van de Kampstraat in Onkerzele. Dat zegt schepen van mobiliteit Erwin Franceus op vraag van onze redactie. In de straat gebeurde afgelopen week een dodelijk verkeersongeval. Ondanks het ongeval het gevolg was van een medisch falen, kwamen er heel wat reacties op de toegelaten snelheid op de verbindingsweg tussen Onkerzele en Schendelbeke. Buiten de bebouwde kom mag je immers 90 km/uur rijden, tenzij dit anders aangegeven is door een verkeersbord.

"Vele zaken worden al te gemakkelijk op de gemeenschap en bestuur afgewimpeld", zegt Franceus. "Bewoners vragen herhaaldelijk naar controle op de snelheid van de wagens in hun straat, omdat er veel te snel wordt gereden. Als die controle dan gebeurt, blijkt vaak dat het merendeel van de overtreders bewoners zijn van die straat. Dit hebben we niet één, maar vele malen mogen ervaren!"