De nadruk ligt er op bemiddeling via een dialoog tussen dader en slachtoffer. In het nieuwe politiereglement kan er nu ook sneller gesanctioneerd worden met GAS-boetes. De minimumleeftijd van 16 jaar wordt behouden en enkele verouderde regels werden geschrapt.

Ook sluikstorten en de wildgroei van borden langs wegen wordt strenger aangepakt. Het gebruik van alcohol op openbare plaatsen is voortaan gereglementeerd en kan beboet worden. Winkeldieven maken eveneens kans op een GAS-boete.

Het nieuwe politiereglement gaat in vanaf 1 maart en is binnenkort terug te vinden op de websites van beide gemeenten.