Een deel van het onderhoud werd vorig jaar al uitgevoerd. Nu volgt het deel tussen de Kleinendries en Bonte in Lierde. Op het grondgebied van Brakel wordt het deel tussen de Top Bronnen en de gemeentegrens van Lierde hersteld. De herstellingen zijn nodig door de slechte staat van het wegdek dat voor buurtbewoners voor geluidsoverlast zorgt.

De kostprijs wordt geraamd op 1 miljoen euro.