Daarin staat waar de strooiwagens het eerst uitrijden. Hoofdwegen, hellingen en openbare gebouwen krijgen prioriteit. Ook buslijnen en schoolomgevingen worden het eerst gestrooid. Nadien volgen wegen met veel bebouwing.