Het koor Gaudicanto dompelden het publiek onder in een warme sfeer van klank en muziek.

Het streven naar vrede is één van de basisthema’s van Rotary International. De opbrengst van het concert gaat integraal naar de projecten van dienstbetoon. Ter gelegenheid van het concert werd een cheque overhandigd van 1.500 euro aan vzw BIJEVA, een organisatie die zich belangeloos inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen.