Er werden 237 bestellingen genoteerd en dit leverde een besparing van 35.000€ op.