Op 8 september eindigde een 24-uurstaking bij het personeel van het ASZ in een akkoord met de directie. Hierin werd gesteld dat tegen 30 september zowel door de vakbonden als door de directie zou gezocht worden naar alternatieve voorstellen om tot hetzelfde doel te komen. Sinds het voorlopig akkoord van 8 september vonden drie officiële overlegmomenten met de vakbonden plaats.

Aangezien de deadline van 30 september nadert en de vakbonden eerder verkiezen tot een stakingsaanzegging over te gaan in plaats van alsnog te werken aan een voorstel, ziet de directie geen andere juridische mogelijkheid dan terug te vallen op het oorspronkelijke voorstel. Hiervoor werd een officieel protocol van ‘niet akkoord’ getekend door de vakbonden.

"Tenzij de komende dagen in extremis nog een akkoord wordt gevonden, zal het ook dit voorstel zijn dat komende dinsdag aan de bestuursorganen van het ASZ ter goedkeuring wordt voorgelegd" zegt woordvoerster Katleen Van Der Biest van het ASZ.