In een spel-o-theek kan, net zoals in een bibliotheek, speelgoed worden ontleend.
Deze nieuwe dienst zal openstaan voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het doel van deze spel o theek is om alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen te geven.
Dit initiatief kadert in het meerjarenplan van het ocmw, waarin de strijd tegen kinderarmoede een absolute prioriteit is.