Het afgelopen half jaar doet het OCMW aan een proactief woonbegeleiding. Wie zijn huur niet meer kan betalen, moet voor de vrederechter komen. Maar alvorens het zover komt, komt het OCMW tussenbeide om een uitzetting en extra kosten te vermijden. Door de extra begeleiding kwamen ook de slechte kwaliteit van sommige huurwoningen aan het licht. Door het proactief werken, werd er sindsdien niemand meer uit zijn huis gezet in Geraardsbergen.