Hiermee engageren ze zich om de CO2-uitstoot van hun gemeente tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen. De provincie gaat de gemeenten ondersteunen om een lokaal klimaatactieplan op te stellen en uit te voeren.