Er starten werken aan de Brakelsesteenweg. Tussen de Outerstraat en Elisabethlaan. Er komt een nieuwe riolering, nieuw wegdek en fiets- en voetpaden. De werken duren nog tot juni.