Een investeerder is er vorig jaar begonnen aan een herwaardering van het domein. Zo werd de Orangerie vernieuwd en werden er aanpalend 6 woningen opgetrokken. De 48 anderen krijgen een nieuwe toegangsweg via het voormalige voetbalveld van Viane.