Hij volgt Marc De Brakeleer (CD&V) op, die de politiek vaarwel zegt. Het beleid kiest voor continuïteit met amper een verschuiving in de bevoegdheden. Rudy Mortier, Erna Antoine, André Eeman en Marc De Ville behouden hun verantwoordelijkheden.Ook de ambt van OCMW-voorzitter blijft voor Lieve Van Der Straeten (Centrumlijst). Zij krijgt er ook sociale zaken, maatschappelijke integratie en huisvesting bij.Lierde wil zich inzetten voor onder meer burgerparticipatie, duurzaamheid en het behoud van de lage belastingsdruk. Jurgen Soetens is naast burgervader ook verantwoordelijk voor financiën, veiligheid en lokale economie. Die krijgt alvast een boost met de uitbouw van een ambachtelijke zone in Sint-Maria-Lierde, waar binnenkort de eerste steen wordt gelegd.De gemeente gaat ook meer inzetten op toerisme en wil zo een graantje meepikken van het succes van de omliggende toeristische steden. Eén van de doelen van de schepen van cultuur en openbare werken: Rudy Mortier (Centrumlijst).

Erna Antoine (CD&V) zorgde afgelopen legislatuur voor een nieuw onderkomen voor jeugdclub Pizjong in het nieuw cultureel centrum De Lier. De komende 6 jaar wil ze een oplossing vinden voor de gemeenschapslokalen in Deftinge. Ook senioren kunnen bij haar terecht, net als alle vragen over kinderopvang en onderwijs.De ruim 6500 inwoners uit Lierde mogen ook rekenen op een optimalisering van de mobiliteit in hun gemeente. Een vernieuwde stationsomgeving en ontsluiting van fietspaden maakt hier deel van uit. Marc De Ville (Centrumlijst) blijft als schepen verantwoordelijk voor mobiliteit en verkeer. Ook voor onder meer sport en feestelijkheden blijft hij het aanspreekpunt . Als schepen voor het verenigingsleven wil hij het aanbod en de ontmoetingsplaatsen voor verenigingen optimaliseren.André Eeman (CD&V) blijft de komende 6 jaar inzetten op milieu- en natuurbeleid. Maar ook ruimtelijke ordening en landbouw blijven zijn dada. Zo wil Lierde het landelijke karakter van de gemeente behouden, maar ook problemen oplossen. De wateroverlast wordt ingeperkt met de bouw van 3 nieuwe bufferbekkens.In de kantlijn kwamen we te weten dat Melissa Dooms (Centrumlijst-foto links) de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad wordt. Zij volgt Marc Herregods op.
En midden de komende legislatuur ruilt OCMW-voorzitter Lieve Van Der Straeten (Centrumlijst) haar plaats in voor Katelijne Scheirlinckx (CD&V-foto rechts).