Die komt middenin een bestaand woonblok. Er werden 24 bezwaren ingediend tegen de verkavelingsaanvraag. Gemeenteraadslid Sven Van der Meulen (Sp.a) vraagt aan het schepencollege dat de omwonenden eerst gehoord worden alvorens er een beslissing wordt genomen.