Die komen tussen het openluchtzwembad Den Bleek en basisschool Dender. Een veertigtal parkeerplaatsen zullen tijdens de schooluren worden gebruikt door de school. Buiten de schooluren is de volledige parking beschikbaar voor het publiek. De voetweg langs het schooldomein die de Guilleminlaan met de Dender verbindt, wordt teruggebracht tot 2 meter. De parking zal toegankelijk zijn via de huidige parking aan het zwembad. Het project kost 310.000 euro en moet normaal binnen korte termijn aanvangen.

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld), tevens bevoegd voor mobiliteit, is tevreden dat deze parking er uiteindelijk komt. "Hiermee wordt invulling gegeven aan de verzuchtingen van vele burgers. Ik wil nu verder mijn schouders zetten onder de parkeertoren die de NMBS gepland heeft op de stationssite. Op die wijze zullen zowel het in het centrum van de stad tewerkgesteld personeel (bv. ziekenhuis, onderwijzend personeel), als bezoekers van ons handelsapparaat gemakkelijker aan een parkeerplaats geraken", aldus De Padt.