Met de aanleg van een collector in de Bronstraat, willen Aquafin en de stad Geraardsbergen het afvalwater van meer dan 316 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de "Waerbeek" belandt, aansluiten op een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

"Als gevolg van deze afkoppelingswerken wordt een gescheiden stelsel gecreëerd voor enkele woningen van de Hoogstraat, de Wallestraat en de Dorekensstraat", zegt schepen van openbare werken Patrick Flamez (Sp.a). "Een gescheiden rioleringsstelsel zal aangelegd worden met een aparte vuilwaterriool om zo het afvalwater en een aparte regenwaterriool om het oppervlaktewater op te vangen."

De werken nemen 8 maanden in beslag waarbij getracht wordt de woningen maximaal bereikbaar te houden. Toch is enige overlast in het centrum van Waarbeke niet uitgesloten.