Sinds dinsdag is er een omleiding voorzien. Vervoer van meer dan 3,5 ton moet omrijden via Brakel en Ronse.

Dinsdag werden 27 processen-verbaal opgemaakt voor vrachtwagenbestuurders die de
tonnagebeperking negeerden. Eén vrachtwagenbestuurder kreeg een boete van
1200 euro omdat hij niet in orde was met de tachograafreglementeringen.