De basisschool had als eerste school uit Geraardsbergen zonnepanelen op het dak liggen van hun lokalen en speelplaats. Niet minder dan 66 zonnepanelen werden geplaatst en zijn sinds vrijdag operationeel."Onze school is een groene school, alle leerlingen van kleuter tot lagere school ontvangen bij ons een drinkbus. Daarnaast wordt hen in het eerste leerjaar een gratis brooddoos meegegeven. Op deze manier kunnen we de afvalberg in onze school sterk terugdringen", zegt directeur Johan De Cooman. "Omdat onze school steeds toekomstgericht kijkt hebben we ons twee jaar terug ingeschreven op een project voor de plaatsing van zonnepanelen op onze speelplaats en onze lokalen. We betalen een jaarlijks huurgeld en in ruil ontvangen wij groene stroomcertifaten. Doordat we deze zonnepanelen huren was de kost voor de plaatsing ook veel minder voor onze school."

De school wil volgend jaar de papierberg verkleinen. Dat moet gebeuren door meer gebruik te maken van het internet.