Daarom informeerde David Larmuseau op de recentste gemeenteraad naar een stand van zaken. In haar antwoord stelde het gemeentebestuur dat ook de andere straten, waaronder de Benedenstraat, verfraaid zullen worden. In principe zouden deze werken nog in de eerste helft van dit jaar doorgaan. Deze verfraaiingswerken zullen bovendien gekoppeld worden aan werken met betrekking tot nutsvoorzieningen.