In Atembeke zijn er plannen voor de bouw van 85 weekendverblijven. Die komen op het kruispunt van de Atembekestraat en de Kruiwagenstraat. Buurtbewoners zijn niet te vinden voor de plannen. "De omwoners zijn bezorgd om de bijkomende verkeersdrukte, het al dan niet permanent bewonen van de weekend-verblijven maar heel belangrijk is het wateraspect", zegt gemeenteraadslid Marijke Merckaert (Open vld). "Bij hevige regenval vormen deze percelen een buffer voor het water, afkomstig van de hoger gelegen akker- en weilanden."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Eric Spitaels (Open vld) is op de hoogte van het dossier. "Zowel het schepencollege als de gemeenteraadscommissie moeten het dossier nog onderzoeken. Daarnaast zullen we ook het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij vragen. Zij zullen onderzoeken of er wateroverlast kan ontstaan."