Radio MIG (fm 104.9), de regionale radio voor Geraardsbergen en Lierde, wil graag weten wat er leeft in de regio. Daarom werd een enquête gedaan bij 500 inwoners uit Geraardsbergen en Lierde. We peilden naar wat er in de streek leeft en meerbepaald naar hoeveel inwoners er in de stad blijven om te shoppen en hoeveel er uitwijken naar omliggende steden.

De resultaten in Geraardsbergen

Uit het onderzoek bleek dat zo'n 63% van de ondervraagden in Geraardsbergen shopt. Daarbij zijn veel ouderen (60+), maar ook een omvangrijke groep uit de categorie 18-60 jaar.
Het voordeel van dichtbij te gaan shoppen en de verminderde mobiliteit bij 60-plussers zijn mogelijke oorzaken. Inwoners uit Geraardsbergen zelf blijven meestal in de stad. In de randgemeenten ligt dat anders. Parkeerproblemen zijn een vaak aangehaald argument.Bij diegenen die buiten Geraardsbergen gaan shoppen vinden we vooral veel dertigers, veertigers en vijftigers terug. Bij jongeren (18-30jaar) varieerden de antwoorden.
Grootsteden als Gent en Brussel worden het vaakst genoemd. Ook centrumstad Aalst blijkt in trek te zijn. MIG ondervroeg Geraardsbergenaars uit alle takken van de bevolking. Maar ook uit alle 16 deelgemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat ondervraagden uit de deelgemeenten Zandbergen en Nieuwenhove vlugger geneigd zijn om naar Ninove te gaan shoppen. Zij zijn per slot van rekening ook verder van Geraardsbergse centrum.

Personen die naar andere steden gaan, vinden het aanbod in Geraardsbergen ontoereikend. “In grotere steden zijn meer ketens en dat is nu juist wat je bij ons te weinig hebt”, vinden ze. Geraardsbergen is goed om even langs te lopen, maar echt kopen doen ze liever elders.


De resultaten in Lierde

Ook in Lierde werd een onderzoek gedaan door radio MIG. Koopt een inwoner uit Lierde ook in Geraardsbergen? Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft (52%) van de Lierdese ondervraagden shoppen in Geraardsbergen. De leeftijden variëren, maar er is een grote concentratie merkbaar bij 45-plussers. 18% gaat naar Zottegem. 28% trekt naar diverse steden. Vooral Gent blijkt daar populair, naast Ninove en Aalst. Jongeren uit Lierde gaan meestal naar verschillende steden. Slechts 2% gaat in Lierde zelf shoppen.