het wijkkerkje in Atembeke

De kerken van Atembeke en St. Bavo worden noch afgebroken, noch verbouwd. Dat zegt Rudy Van Acker, deken van Geraardsbergen. Omdat beide kerken een wijkkerk zijn, en er ook weinig gelovigen aan de vieringen deelnamen, besliste het dekenaat van Geraardsbergen de gebouwen te sluiten. "Wel kunnen ze als gewijde, sacrale plaatsen worden behouden en zou het kunnen dat er op andere momenten gebedsdiensten en eucharistievieringen plaats vinden. Ze zouden ook als stilteplaats en plaats van bezinning kunnen ter beschikking staan." aldus Van Acker.