Het bestuur van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, verkoos in zijn jongste vergadering drie personen die zullen worden onderscheiden met het Eremerk Graaf Boudewijn, zo genoemd ter herinnering aan de stichting van de stad Geraardsbergen in 1068-1070 door Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen.

Het eremerk bestaat uit een verpersoonlijkte en met redenen omklede oorkonde van A3-formaat en in kleur waarop de beeldenaar van Boudewijn VI met het wapenschild van het "Oude Vlaendren" prijkt.
Met deze onderscheiding wil Gerardimontium uiting geven aan zijn waardering voor mensen of verenigingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van de verspreiding van de kennis van ons lokaal verleden of voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed.

De laureaten 2008 zijn Etienne Borremans, Roger Flamant en Herman Merckaert.

Etienne Borremans, die wel eens de pionier wordt genoemd van het archeologische onderzoek in Geraardsbergen, heeft meerdere gezaghebbende publicaties dienaangaande op zijn actief.


Roger Flamant

Roger Flamant wordt gelauwerd omwille van zijn verdiensten op het vlak van het behoud van ons culinair erfgoed. Onder zijn impuls kreeg de Geraardsbergse mattentaart de Europese erkenning als geografisch beschermd product, meteen een primeur voor Vlaanderen.

Herman Merckaert ten slotte heeft met de oprichting van zijn bekend aloammuseum in de Mertensmolen te Viane een prestatie van formaat gestalte gegeven, een krachttoer waarmede gereedschappen van oude ambachten voor de toekomst zijn gevrijwaard en ter attentie van het publiek tentoon zijn gesteld.

Het Eremerk Graaf Boudewijn anno 2008 zal aan de laureaten worden overhandigd in het najaar op een nog nader te bepalen datum.