Sinds midden september wordt het geluidsniveau van muziek bij fuiven in de grote zaal van De Spiraal begrensd. Daardoor is er bijna geen overlast meer door muziek. De begrenzing wordt enkel ingeschakeld bij fuiven. Bij optredens is dit niet het geval, omdat die in regel op een redelijk uur zijn afgelopen.De fuifzaal zal meer geluidsdicht worden gemaakt, zodat de muziek op termijn binnenin de zaal opnieuw luider kan, zonder de buurtbewoners wakker te houden. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de geluidslekken in de zaal. De resultaten daarvan worden in de loop van december verwacht. Op basis daarvan zullen er aanpassingen gebeuren. In het beste geval kan de volumeknop in september 2008 opnieuw open gedraaid worden.

Tevens wil men de evenementen in de toekomst beter spreiden. Zo zullen in het voorjaar de vier honderd-dagenfuiven, die traditioneel heel veel volk naar De Spiraal brengen, gespreid worden over vier verschillende maanden. De bedoeling is om vanaf heden grote evenementen niet vlak na mekaar te laten plaatsvinden. In overleg met de organisatoren wordt dan naar een geschikte datum gezocht. "Het is wel al gebeurd dat we een organisator moeten melden dat zijn evenement niet op de gevraagde datum kan plaatsvinden. We betreuren dit heel sterk, maar we vragen begrip voor de situatie en roepen op tot solidariteit met de buurbewoners rondom het jeugdcentrum." aldus schepen van jeugd Bram De Geeter.

"Binnenkort worden er ook maatregelen bekend gemaakt om de overlast van de fuifgangers rondom De Spiraal te beperken. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en daaruit gaan we proberen een oplossing op maat te distilleren."

"Jongeren hebben een onweerlegbaar recht op fuiven. Mensen hebben een eveneens onweerlegbaar recht op een goede nachtrust. Het is onze betrachting om deze twee fundamentele rechten met elkaar te verzoenen. Dit zal nog heel wat inspanningen vergen alsook wat tijd, maar we gaan ervan uit dat we de last voor de buurtbewoners van De Spiraal op termijn tot aanvaardbare proporties gaan kunnen terugdringen." aldus de schepen.

info: kalender fuifzaal