Het Vlaams Gewest gaat de brede en drie kilometer lange berm langs de expresweg N45 tussen de kruispunten Sergeant in Outer en Van der Schueren in Smeerebbe-Vloerzegem omvormen tot een ecologische berm. De diensten van het Vlaams Gewest hebben daartoe al speciale borden langs de weg geplaatst.
Het Vlaams Gewest streeft er naar om de bermen te laten ontwikkelen in harmonie met de omgeving. Het onderhoud zal ook op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren. De gronden werden oorspronkelijk onteigend met de bedoeling om de expresweg te ontdubbelen tot een gewestweg met vier rijstroken. Maar het Vlaams Gewest heeft een aantal jaren geleden zijn plannen gewijzigd, zodat de berm nu een volwaardige natuurgerichte toekomst krijgt.