Omdat de Buitenschoolse Kinderopvang 'De Speeldoos' in de vakantieperiodes vaak de maximumcapaciteit behaalt en dan kinderen moet weigeren, geldt vanaf de krokusvakantie een nieuwe inschrijvingsprocedure. Zo moet je nu vooraf inschrijven en een voorschot van 2 euro per gereserveerde dag en per kind betalen. Inschrijven kan in de BKO zelf gedurende één maand voorafgaand aan de schoolvakantie. Telefonisch reserveren kan niet.

Om iedereen de kans te geven zich in te schrijven, zal de laatste donderdag v