Amper een paar weken geleden werd het nieuwe jeugdcentrum De Spiraal feestelijk geopend en stilaan sijpelen de eerste klachten binnen. De buurt rond het jeugdcentrum kreeg meteen al af te rekenen met vandalisme en andere baldadigheden.

Het Vlaams Belang was van meet af aan gekant tegen de inplanting van het jeugdcentrum in een residentiële buurt. Hun vrees voor heel wat overlast blijkt nu gegrond. Het ergste van deze hele zaak is echter dat er ook heel wat geluidsoverlast was, daar waar er nochtans serieus werd geïnvesteerd. Vlaams Belang vindt dat er dringend maatregelen getroffen moeten worden teneinde de geluidsoverlast verder te beperken.

Het Vlaams Belang eist ook dat er streng wordt opgetreden tegenover vandalisme rondom De Spiraal. De partij vraagt in de eerste plaats meer politiepatrouilles, volgens hen kan deze potentiële vandalen afschrikken.

Vlaams Belang vraagt zich tevens af of het echt nodig is verschillende politie-eenheden op te trommelen voor alcoholcontroles tijdens de weekends, terwijl voor de échte problemen niet voldoende manschappen beschikbaar zijn.