Er is geen woonbehoeftestudie nodig voor de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied tussen de Onkerzelestraat, de Kampstraat en de Botermelkstraat in Geraardsbergen. Dat heeft de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen beslist. Normaal is dat wel noodzakelijk als men een woonuitbreidingsgebied wil realiseren maar de stad heeft nu met succes een uitzondering gevraagd. De cel huisvesting van AROHM, de dienst stedenbouw, wou in haar advies dat het volledige gebied voor sociaal wonen dient ontwikkeld te worden. De planologisch ambtenaar van AROHM verleende dan ook negatief advies omdat er in het aanvraagdossier onvoldoende garanties staan dat er genoeg sociale kavels komen. Volgens het provinciebestuur streeft Geraardsbergen wel degelijk naar een goede sociale mix en wil het 25 procent van de woningen bestemmen voor sociaal wonen. Het provinciebestuur vindt het niet getuigen van behoorlijk bestuur om een verkavelingsvergunning te weigeren wanneer er toch voldoende informatie voorhanden is zonder studie. Het provinciebestuur wil wel dat de wettelijk opgelegde verhouding van 40 procent sociale kavels gerespecteerd moet wordt.