Het buurtcomité van Nederboelare gaat morgen om 11 uur de tot nog toe 600 bezwaarschriften tegen het permanente crossterrein te Nederboelare overhandigen aan schepenen Van Leefmilieu Leonce Nachtergaele.

Het buurtcomité tegen een permanent crossterrein te Nederboelare startte een brieven actie met de bedoeling zoveel mogelijk bezwaarschriften te laten invullen door de omwonenden tegen het geplande permanent crossterrein te Nederboelare. De bezwaarschriften werden verspreid in een straal van 2 Km rond het toekomstige crossterrein.

Er kwam massale persbelangstelling en vele omwonenden uit de gemeente Lierde en stad Geraardsbergen dienden een bezwaarschrift in.