Tijdens de zomermaanden gaat het stadsbestuur van Geraardsbergen voor de tweede maal speelstraten in het leven roepen. Het stadsbestuur wil kinderen en jongeren opnieuw meer speelruimte bezorgen. Alleen straten waar een maximum snelheid van 50km/uur geldt komen in aanmerking voor een speelstraat. Meer inlichtingen kan men krijgen bij het stadsbestuur op 054/ 43 44 05.