Een 17-tal kleuters van het St-Catharinacollege afdeling Onkerzele hebben samen met de juf, de nacht mogen doorbrengen in de school. Het was reeds de tweede maal dat de zesjarigen de kans kregen om samen in de turnzaal te overnachten met de juffs Elke Buyl, Silvia Ronsijn en Griet De Taeye. Bij valavond kregen zij een stevig maal en werden zij in slaap gewiegd door een lieftallige sprookjesvrouw.