Ook morgen, woensdag, wordt de Elzenstraat in Goeferdinge een speelstraat. In een speelstraat wordt de ganse breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Voetgangers, spelende kinderen en volwassenen krijgen dan voorrang op de andere weggebruikers.